Forklaring til pelstyper

De tre viste strukturer er shell - shaded - smoke