EKSEMPEL     rod-gul-gron-bla-Misapotani                    MISAPOTANIEN  2013_misapotanien.png

 

 

 

Kat   

Kattens navn

xxxxxx af  Misapotanien

Reg no.

 

 

Race og Farve (EMS-kode)

Født

Køn

Han         Hun

ID-No. Chip eller Tatovering

 

Far

Reg No.

Race & Farve (EMS-kode)

Mor

Reg No.

Race & Farve (EMS-kode)

Katten er solgt som:

Avls & Showkat            Kælekat

 

killingen overdrages som  14 uger gammel og vaccineres mod FIE og FCV (kattesyge og Influenza) samt FIV (Katte Leukemi), killingen er erklæret sund og rask på salgstidspunktet, fået ormekur og tjekket for Navlebrok, dette bevidnes af sælgers dyrlæge på stamtavlen eller særskilt attest.  Katten bliver overdraget med 4 generation FIFE stamtavle m/ vacc. attest på bagsiden . Katten bør revaccineres en gang per år, med samme type vaccine.

Katten er Vaccineret med:

Purevax RCPCh + Felv dato:                        Skal revacc. senest:

 

Katten har fået ormekur med Milbemax.vet når den forlader opdrætter, kontakt dyrlæge ved tegn på orm

Ormekur :                 Dato:

Særlige vilkår ved avls & show kat:

·          Katten må kun bruges til egen avl, 1. Generationsafkom må bruges til egen avl, overskydende killinger sælges neutraliseret.

·          Katten må holdes fertil i max. 3 år. Når neutralisering er udført sendes kopi af attest til opdrætter.

·          Der må laves 1 kuld killinger på katten, hvis ikke andet aftales, derefter skal den neutraliseres og kopi af attest sendes til opdrætter.

·          Katten skal være neutraliseret før evt. omplacering, Husk kontrakt og stamtavle skal følge katten.                                                                                                                                Kun aktuelt for avlskatte

·          En hunkat må max holdes fertil indtil første kuld er afsat, hvis ikke andet er aftalt og max 3 år.

·          En hankat må max holdes fertil indtil katten er fyldt 9 mdr. hvis ikke andet er aftalt

·          Dersom disse vilkår ikke følges og opdrætter ad gængse kanaler ser dem overtrådt, vil der blive rejst krav om et vederlag ikke mindre end en killings pris.

·          Katten er Chippet/Rabies Vacc. og Petpass følger med.

·          En kælekat leveres neutraliseret, inkl. Stamtavle – Sundhedsattest - ormekur og alle alm. vaccinationer et år frem, samt chipped eller Øre Tato og registret i DDKR.

Evt. særlige aftaler eller vilkår:

·          Hvis købers familie bliver enig om at afskaffe katten (familiemedlemmet), må den ikke indleveres til dyreinternat eller aflives førend opdrætter er blevet spurgt til råds.

 

 

Køberen har ifølge købeloven ret til at ophæve handlen før overlevering af katten, men er da erstatningspligtig overfor sælgersevt. udgifter til annoncering og stamtavle / vacc. og dyrlæge tjek,

dette beløb vil typisk ligge på 25 % af salgsprisen. Salgskontrakten anses derefter ophævet.

Katten overleveres med 1 måneds prøvetid, men det fulde ansvar for kattens ve og vel overgår til køber ved modtagelse af katten, hvis katten returneres indenfor nævnte måned, får køber sit fulde købs beløb

retur minus 25 % som skal dække sælgers udgifter til annoncering og stamtavle samt dyrlæge. Ved ejerskifte eller kattes død bedes opdrætter informeret via mail eller brev/tlf.

 

Opdrætter/sælger

Navn:

Bent & Anni Aggersbøl

Adresse:

Godsparken 60

Post no.:

2670

By:

GREVE

Tlf. No.:

 

Tlf. No. mobil.

42742590

E-mail adresse :

misapo@adslhome.dk

Medlem af FIFE godkendt klub

Racekatten medl. No 102236

Ny ejer/Køber

Navn

    

Fødselsdato :                                                                                                        (Dette er et krav fra DDKR)

Adresse

Post no.

By

Tlf. No.

Tlf. No. Arb.

E-mail adresse :

          Medlem af FIFE godkendt klub

Købsprisen

Kattens Salgspris

Killings  pris                                                                kr.

Alle katte der sælges eller overdrages skal ledsages af Felis Danica Stamtavle – sundhedsattest

Depositum :

25% af købssummen er depositum  :                                      kr.

Depositum betales ved bestilling, depositum betalt den:

Restbeløb :

Restbeløb forfalder den:       Ved levering af killingen

Ved at underskrive denne aftale erklærer såvel sælger som køber at være indforstået med de aftalte vilkår. Begge parter har modtaget et eksemplar af aftalen.

Køber bekræfter at have kontrolleret katten og fundet den i orden.

Sælger bekræfter at køber er blevet oplyst om de eventuelle fejl ved katten, som sælger har kendskab til. Sælger bekræfter at køber har fået information om fodring, pasning og behandling af katten.

Sælges en kat med fejl eller mangler har sælger pligt til at oplyse køber om disse, og der i så fald oplyst dette under ”særlige vilkår”. Når Køber modtager killingen/katten overgår det fulde ansvar til køber,

for kattens ve og vel , d.v.s. bliver katten syg hos køber er det købers dyrlæge som skal kontaktes.

Denne aftale er udformet af Sælger i overensstemmelse med FD udkast. Såfremt der opstår tvist mellem sælger og køber om køb/salg af kat kan denne indbringes for forbruger klagenævnet.

http://www.forbrug.dk

 

Sted og dato.

Dato

 

 

Sælgers Underskrift

 

 

Køberens Underskrift

 

 

BENT & ANNI AGGERSBØL, GODSPARKEN 60, 2670 GREVE, Telefon: +45 42742590, E-MAIL: misapo@adslhome.dk

Bank konto: Den Danske Bank, Hundige afd. Waves Kto: xxxxxxxxxx  IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  BIC/SWIFT- Code: DABADKKK